Blue Flower

 

AVG

 

 

 

S&O PTT Arnhem  

 

 

 

Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Vanaf die datum handhaven we de AVG ook werkelijk. De grootste verandering is dat alle Europese bedrijven en instellingen verplicht zijn om meer inzicht te geven in de persoonsgegevens die zij verzamelen en hoe zij daarmee omgaan.

 

 

 

De gegevens van leden en donateurs bewaren we op een beveiligde computer van de ledenadministrateur en van de penningmeester t.b.v. onze administratie en contributiebetalingen.

 

Deze computers zijn alleen door middel van een wachtwoord te benaderen.

 

 

 

Inschrijving van een nieuw lid doen we met een formulier, dat digitaal wordt toegestuurd.

 

Op dit formulier, tevens ook SEPA, vult het lid de volgende gegevens in: naam, adres,

 

woonplaats, geboortedatum;  telefoonnummer, mailadres en bankrekeningnummer i.v.m. automatische incasso.

 

De penningmeester bewaart op zijn computer alleen de naam en het rekeningnummer.

 

Alle gegevens bewaren we tot 3 maanden na opzegging.

 

De gegevens naam, adres en woonplaats worden 1x per jaar afgedrukt op enveloppen voor

 

uitnodigingen voor de ALV (Algemene Leden Vergadering).

 

De gegevens naam, adres en woonplaats worden eens per jaar afgedrukt per afdeling (1x),  voor de

 

afdelingsleiders (ledenoverzicht).

 

Uw gegevens worden verder met niemand gedeeld en wij zullen nooit meer gegevens van u vragen dan noodzakelijk is.

 

 

 

Te allen tijde kunt u de bij ons bekende persoonsgegevens van uzelf opvragen, laten corrigeren of verwijderen.

 

 

U kunt bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) klachten indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze autoriteit is verplicht om deze klachten te behandelen.