Blue Flower

Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle bestuursleden die in de loop der (verenigings)-jaren deel hebben uitgemaakt van het Bestuur van onze vereniging.
Helaas is deze opsomming niet compleet; de lijst is gemaakt aan de hand van de notulen. Deze notulen zijn vanaf het jaar 1955 aanwezig.

Voorzitter:
 J. Visser 
1956 C. van der Lugt (a.i.)
1957 M. J. van de Kerkhof
1974 J.G.J. Wennekes
1977 A. van der Burgt
1986 Th. J. van Son
1997 H.A.G. Rijsemus
2007 A.M.M. ten Velde

Secretaris:
 C. van der Elst- Kramers
1955 J. Voskamp
1957 A. Witte
1965 H.A. Hendriks
1969 R. Boerma
1975 M. ten Broek
1985 H. Rijsemus
1989 G.L. Frijstein
1998 M. ten Broek (vanaf 2001 tevens 2e voorzitter)
2017 H.H.J. Heutinck

Financieel adviseur:
2010 Th. van Es
2016 functie opgeheven


Penningmeester:
1949 J.W.N. Teunissen
1967 J.J. Omlo
1982 W.C.J. Brakenhoff
1997 R. Gerressen
2002 R. Gerressen a.i.
2003 Th. Van Es
2010 G. van der Kreeft
2016 Th. van Es


Ledenadministrateur (tevens 2e secretaris):
1974 G.L. Frijstein
1989 G.P.J. Hoefnagels
1990 R. Kluck
1991 J. Hermsen
1994 vakant
1996 B. Meeuwsen
2000  vakant
2001 J. Siep
2016 Vacant
2017 A.M. Lindeman
2017 A.M.M. ten Velde


2e voorzitter:
1963 A. Witte (a.i)
1965 A. Witte
1967 A. Witte (tevens 2e penningmeester)
1997 W.C.J. Brakenhoff (tevens 2e penningmeester)
2001 Functie gecombineerd met secretaris
2017 M. ten Broek

2e secretaris:
 P. Middelhuis
1958 G. Roelofs
1963 Functie vakant
1965 J. Pieters
1974 Functie gecombineerd met ledenadministrateur


2e penningmeester:
1961 G. Klein
1963  Functie vakant
1966 J. Omlo
1967 Functie gecombineerd met 2e voorzitter
2001 Functie opgeheven

Leiding afdelingen
Autohobby:
1966 Start: C.W. Peeters
1980 J.G. van den Akker
1994 H. Bouman
2018 Afdeling opgeheven

Badminton:
1984 Start: vakature
1986 D. Stipkes
1996 opgeheven

Biljarten:
1960 N. Willemsen (24 november)
1963 J.W. Wamsteker (a.i.)
1965 J.W. Wamsteker
1986 E. L. Hoogveld
1996 J. van de Kamp
2001 C. Oranje
2016 F. Slangewal

Bowling:
1991 Start: S. Velberg
1993 J. van Elk
1997 vakant
1998 W.C.J. Brakenhoff
2001 J. Jacobs
2003 J. Vemer
2006 D. Jelijs
2014 S. Velberg

 

Computerclub:
1984 Start: A. Gunsing
1986 J. Cesar
1996 A.M.M. ten Velde
2007 G.H. van der Kreeft


Fotografie:
1958 Start: Inklaar
1960 J. Kluts
1961 opgeheven

Gymnastiek:
 P. Damsté
1955 J. Markering
1955 opgeheven

Klaverjassen:
1963 Start: J.J. Omlo (a.i.)
1965 J.J. Omlo
1967 A. Theijssen
1976 J.G. Reparon 
1979 G. Looten
1981 J.A.M. Willems
1990 C. Cremers-Welbie
2013 H. Kramer
2018 Afdeling opgeheven


Personeelsinkoopvereniging:
1974 Start: R.A. Elbersen
1980 M.M. Speijers
1996 Samengevoegd met functie Ledenadministrateur


Schaken:
1958 J. Cesar/G. Wagenvoort
1959 W. Scholten
1972 Afdeling opgeheven

Tafeltennis:
 J. Evers
1957 J. Pieters
1979 M. van Huet
1981 vakature
1982 T. Jansen
1985 P. Rubrech
1986 P. van Dinteren
2018 Afdeling opgeheven

Toneel:
 A. Stavast
1956 Afdeling opgeheven

Voetbal:
 P. Middelhuis
1958 vakature
1960 A. Milder
1962 W. Brakenhoff
1966 A. van  Loenen
1979 W. J. Ph. Keijman
1990 vakant
1992 opgeheven

Volleybal:
1958 Vakature
1963 opgeheven
1966 Nieuwe start: M. ten Broek
1975 R. Harmelink
1985 A. van den Ham
1990 E. Hogeweg
2003 R. Gerressen
2007 opgeheven

Zaalvoetbal:
1976 Start: A. van der Burgt
1977 W. Mattijssen
1978 A.H. Leatomu
1979 Vakature
1980 A.G.M. Nijenhuis
1981 vakature
1982 W. Koster
1990 R. Hoonakker
1995 H. van Delden
1996 opgeheven